BÆREDYGTIGHED OG ANSVARLIGHED

Vores engagement i ansvarlig forretningspraksis går hånd i hånd med vores passion for kvalitetsrammer. Hos os handler det ikke kun om at levere enestående produkter, men også om at forme en virksomhed, der bidrager positivt til samfundet og miljøet.  
Vi tror på, at ansvarlighed er nøglen til en bæredygtig fremtid, og det afspejles i hvert aspekt af vores virksomhed. Fra vores produktionsprocesser til valget af materialer og leverandører, stræber vi efter at skabe en positiv indvirkning. Vores engagement i Corporate Social Responsibility (CSR) omfavner principperne om social retfærdighed, miljøbevidsthed og etisk forretningsadfærd. 
Når du handler hos Rammeshoppen.dk, er du ikke kun en kunde, men en medspiller i vores mission om at gøre en forskel. Tak fordi du er en del af vores rejse mod en mere ansvarlig og bæredygtig fremtid. 
 
CSRpeople – CSR – Corporate Social Responsibility 

I 2024 fik vi tildelt CSRpeople mærket. CSRpeople er Jobtaskforcens og HORSENS ALLIANCENs CSR-mærke. Hos os betyder det meget at udvise et særligt socialt ansvar overfor ledige på kanten af arbejdsmarkedet eller for unge, der har brug for en håndsrækning for at finde en retning. Vi ønsker at gøre en forskel for samfundet og ikke mindst det enkelte menneske. Vi håber på at kunne åbne nogle døre og skabe stærke værdiger, stolthed og arbejdsglæde for alle i vores virksomhed. 
 
FN’s 17 verdensmål 
Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst  

CSRpeople fokuserer på den specifikke del af CSR, som handler om at skabe et inkluderende arbejdsmarked med fokus på det enkelte menneske. Dermed indarbejder CSRpeople FN’s 8.  verdensmål om at skabe anstændige jobs og økonomisk vækst.  
 
Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion 
Genbrug af retur rammer og fejlproduktion: 

Hos os tror vi på at give vores produkter en anden chance, og derfor har vi implementeret en omfattende genbrugspraksis for alle vores retur – og overskudsrammer. Vi stræber efter at minimere spild og udnytte ressourcerne optimalt. 
I vores outlet-sektion finder du rammer, der måske er blevet fremstillet i en forkert størrelse på vores værksted eller returneret med mindre fejl. Vi tror på, at disse rammer fortjener en ny chance, og derfor forbedrer vi eventuelle fejl, før vi tilbyder dem til vores kunder til særligt favorable priser. 
Denne tilgang reducerer ikke kun affaldsmængden, men giver også vores kunder mulighed for at opnå kvalitetsrammer til en overkommelig pris. Hos Rammeshoppen er genbrug ikke kun en praksis, det er en del af vores filosofi om at skabe mere bæredygtige og fornuftige løsninger. 
 
Råvarer herunder akryl: 
Vi stræber efter at minimere vores miljømæssige fodspor hos Rammeshoppen, og det inkluderer en omhyggelig håndtering af vores overskydende rester af akryl. I stedet for at lade disse materialer ende som affald, har vi implementeret en bæredygtig praksis, hvor alle akrylrester sendes tilbage til producenten for genanvendelse. 
Denne proces gør det muligt for os at deltage aktivt i en cirkulær økonomi, hvor materialer ikke blot kasseres, men genbruges og genanvendes for at skabe nye produkter. Ved at sende vores akrylrester tilbage til producenten bidrager vi til at reducere behovet for ny produktion af råmaterialer og minimerer affaldsmængder. 
Vi tror på, at små handlinger kan have stor indflydelse, og ved at genanvende vores akrylrester viser vi vores forpligtelse til at være en miljøbevidst virksomhed. Det er en del af vores bredere engagement i bæredygtighed og bestræbelsen på at skabe en mere ansvarlig fremtid for vores planet. 
 
Passepartout rester: 
Vi tager et ekstra skridt i vores bestræbelser på bæredygtighed hos Rammeshoppen ved at genanvende selv de mindste dele af vores produkter.  
Denne genanvendelsespraksis tjener ikke kun som et miljøvenligt initiativ, men skaber også en mulighed for kreativ udfoldelse, især for børn i institutioner. Ved at lade disse papstykker blive genstande for kunstnerisk udfoldelse opmuntrer vi til kreativitet og genbrug på samme tid. Børn kan bruge disse papstykker som lærred, hvor de kan tegne, male eller udføre andre kreative aktiviteter. 
På denne måde stræber vi ikke kun efter at minimere affaldsmængder, men vi bidrager også til at skabe et bæredygtigt kredsløb, der fremmer kunst og kreativitet. Hos Rammeshoppen tror vi på, at vores ansvarlige tilgang til genanvendelse kan være med til at inspirere og skabe en positiv indvirkning på samfundet omkring os.